•   İş Sağlığı ve Güvenliği çerçevesinde uygun çalışma koşullarını sağlamak, riskleri kontrol altında tutmak.

•    Güvenli ekipman ve uygun teknolojileri kullanarak, iş güvenliğine uygun üretim gerçekleştirmek.

•   Yürürlükte bulunan İşçi Sağlığı ve İç Güvenliği ile ilgili tüm mevzuat ve idari düzenlemelere uymak.

•   Mesleki risklerin önlenmesi, sağlık ve güvenliğin korunması, risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılmasını sağlamak için gerekli koruyucu ve önleyici tedbirleri almak.

•   Eğitimleri, değişen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak sürekli yenilemek ve planlı olarak tekrarlamak.

•   İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizin, çalışanlarımız tarafından benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak.

tr_TRTurkish