İSG Politikamiz

  •  İş Sağlığı ve Güvenliği çerçevesinde uygun çalışma koşullarını sağlamak, riskleri kontrol altında tutmak.

  •  Güvenli ekipman ve uygun teknolojileri kullanarak, iş güvenliğine uygun üretim gerçekleştirmek.

  • Yürürlükte bulunan İşçi Sağlığı ve İç Güvenliği ile ilgili tüm mevzuat ve idari düzenlemelere uymak.

  • Mesleki risklerin önlenmesi, sağlık ve güvenliğin korunması, risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılmasını sağlamak için gerekli koruyucu ve önleyici tedbirleri almak. 

  • Eğitimleri, değişen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak sürekli yenilemek ve planlı olarak tekrarlamak.

  • İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizin, çalışanlarımız tarafından benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak.

Foto Galeri